دفــتـر تـرجـمــه معیــن

دارالترجمه رسمی در ریچموندهیل


تـرجمـه طیـف‌ گسـترده‌ای از اسنـاد شـــامـل:

گـذرنامـه / شـناسنـامه / سـوگنـدنـامه

کارت‌های ملـی / پایـان‌خدمت یا معافیـت / دانشجوئی / واکسیـناسیون / نظام‌مهندسیPNG / گواهینامه‌رانندگی

گواهی‌های سابقه رانندگی / عدم‌سوءپیـشینه / پزشکی / تحصیـلی / ریزنمـرات / مالـیاتـی / فیـش‌حقـوق / فـوت

اسـناد ازدواج / طلاقـنامه / مالکیت / مبایعه‌نامه / قولنامه

پروانـه‌های پزشـکی / کسـب / مطـب

سایـر متـون / پیاده‌سازی نوار صوتی یا ویدیوئی

رونوشت برابر اصل مدارک پزشـکی / مهنـدسی / غـیره

مــریــم مــعـیــن زاده (کــارشـــناســـی، کــارشــناســـی ارشـــد)

مــتـرجــــم رســـمــی (انجمن مترجمان کتبی و شفاهی انتاریو CTTIC ،ATIO)

شــمـاره پـــروانـــه: ۲۸۶۶

تـمـاس

(۹۰۵) ۲۳۷-۸۳۸۴

۱-۸۴۴-GO۲BEMA (۴۶۲-۲۳۶۲)

info@bema.group


مـکـان

۱۰۳۷۶ خـیـابـان یـانـگ

واحـد اداری ۱۰۴

ریـچموندهیـل، انتـاریو

کـانـادا L4C 3B8

سـاعـات

دوشـنبه الی جـمعه: ۹:۰۰ صبح الی ۶:۰۰ بعد از ظهر

شـنبه: ۱۲:۰۰ ظهر الی ۴:۰۰ بعد از ظهر

یکشـنبه: تـعطیـل


مـا را دنـبـال‌کـنـیـد

گوگل‌پلاس

اینستاگرام

فیسبوک

توییتر

© ۱۳۹۷ BEMA. کلیه حقوق محفوظ است.